• Tue. Mar 9th, 2021

HAMIZUL ABDUL HAMID

Aku Budak Lenggong

PENEROKAAN SUMBER BARU ZAKAT DI MALAYSIA

  • Home
  • PENEROKAAN SUMBER BARU ZAKAT DI MALAYSIA

MUKADDIMAH
Pengurusan zakat di era abad ke 21 ini bukan sahaja dilihat dari perspektif
tuntutan syarak, bahkan juga dari sudut pembangunan ekonomi dan
pembangunan sosial. Mutakhir ini seiring dengan kebangkitan Islam dan dasar
perlaksanaan pendekatan Islam Hadhari di Malaysia, entiti zakat juga turut
mendapat perhatian dan liputan meluas samada diperingkat nasional, regional
mahupun internasional. Kertas ini adalah antara kesinambungan usaha kearah
penerokaan sumber-sumber baru kenaan zakat khususnya di Malaysia. Ini
memandangkan zakat merupakan tonggak ekonomi umat Islam.

UNTUK BACAAN LANJUT SILA KLIK DI SINI.