• Sat. Dec 5th, 2020

HAMIZUL ABDUL HAMID

Aku Budak Lenggong

PENGELOLAAN ZAKAT DI MEDAN DAN PULAU PINANG: SATU PERBANDINGAN

  • Home
  • PENGELOLAAN ZAKAT DI MEDAN DAN PULAU PINANG: SATU PERBANDINGAN

Kajian ini bertujuan untuk membuat perbandingan tentang pengelolaan zakat di
Pulau Pinang dan di Medan. Zakat memainkan peranan yang besar , kerana
ianya mempunyai dua tujuan utama; iaitu, ibadah dan social.Bagi tujuan untuk
mencapai kedua-dua maksud ini maka di Medan telah ditubuhkan Badan Amil
Zakat Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 1992 dan di Pulau Pinang
ditubuhkan Pusat Urus Zakat tahun 1994. Parameter yang digunakan untuk
mengkaji system pengelolaan zakat di kedua-dua instansi ini adalah, enekmen
zakat, organisasi, pentadbiran, kutipan dan agihan. Kajian ini menggunakan
beberapa kerangka teori yang diasaskan oleh: Qaradawi, (1985), Hafidhuddin,
(2002), Doa, (2001); Karim, (2001) ; Public Interest Research and Advocacy
Center/PIRAC, (2002), Permono, (1999). Kajian ini mendapati bahawa
pemahaman terhadap fiqh zakat telah mengalami perubahan di sektor-sektor
jasa dan usaha. Aktiviti pengumpulan zakat di PUZ Pulau Pinang terdapat
pelbagai kemudahan. Jumlah penerimaan zakat sangat memuaskan . Enekmen
zakat dan sistem yang dilaksanakan di Pulau Pinang bersifat lebih tegas . Ianya
menguntungkan muzakki , kerana zakat mengurangi cukai. Manakala di Medan
mendapati lebih unggul daripada segi penyaluran pengembangan; iaitu, pada
pelaburan dalam perkebunan, klinik kesihatan dan saham pada bank syariah.

SILA KLIK DI SINI UNTUK BACAAN LANJUT.