• Sun. Apr 11th, 2021

HAMIZUL ABDUL HAMID

Aku Budak Lenggong

UNGKIT BERI ZAKAT

Byadmin

Sep 21, 2012

Oleh: Ustaz Hamizul Abdul Hamid (U-HAH)

Soalan: Bolehkah seorang pembayar zakat itu mengungkit-ungkit kembali pembayaran zakatnya? Misalnya dia merasa menyesal memberikan zakat tersebut kepada seseorang dan mahu agar orang yang diberikan zakat itu, merasa terhutang budi kepadanya dan mendengar arahan dan kehendaknya? Hal ini mungkin berlaku dalam segelintir masyarakat dan harap pihak ustaz dapat menjelaskan.

Jawapan: Terima kasih kerana mengajukan pertanyaan. Ternyata, memang ada segelintir manusia yang bersifat sedemikian. Jika zaman dahulu, digambarkan oleh Allah SWT ada dalam kalangan manusia yang enggan menyerahkan zakatnya kerana merasakan harta itu adalah milik mereka 100 peratus; sedangkan ia adalah pinjaman dan amanah daripada Allah SWT semata-mata.

Kisah keengganan ini ada disebutkan, antaranya di dalam surah al-Qasas (mengenai keingkaran Qarun) dan juga di dalam surah at-Taubah, yakni kisah kemunafikan (berpura-pura) sebahagian manusia yang enggan berzakat apabila turunnya perintah daripada Allah SWT.

Merujuk kepada soalan di atas, adakah boleh seseorang itu mengungkit-ungkit pemberiannya? Dalam hal ini, perkara yang paling asas yang wajib difahami ialah, zakat itu adalah satu kewajiban hakiki dan perkara rukun di dalam agama Islam. Zakat wajib dipatuhi, sama ada atas nama suka rela, paksa rela atau apa sahaja namanya. Tiada jalan lain lagi bagi melepaskan diri.

Maka, seseorang muslim itu wajib mengeluarkan zakatnya apabila telah ada pada dirinya syarat-syarat wajib zakat yang sempurna, iaitu Islam, merdeka, sempurna milik, cukup nisab dan cukup haulnya. Seandainya orang itu dengan sengaja mengabaikan kewajipan itu, maka di sisi Allah SWT dia dikira sudah melakukan dosa dan menurut fuqaha, pemerintah berhak ‘merampas’ hartanya jika keadaan memerlukan sedemikian.

Di dalam buku ‘Zakat, Teori, Kutipan Dan Agihan’, halaman 40, susunan Muhamad Uda Kasim, beliau telah menegaskan bahawa di dalam al-Quran ada dua tempat, iaitu pada surah az-Zariyat (ayat 19) dan juga surah al-Ma’arij (ayat 24 dan 25), yang menjelaskan bahawa sesungguhnya di dalam harta kekayaan yang dimiliki oleh setiap manusia itu, ada hak bagi orang-orang lain yang telah pun tertentu jumlahnya sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Allah SWT berfirman yang maksud-Nya: “Dan mereka (yang menentukan bahagian) pada harta-hartanya, menjadi hak yang termaklum, bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri (daripada meminta).” (al-Ma’arij: 24-25)

Sebenarnya, ayat di atas adalah kelanjutan daripada ayat sebelumnya yang berupa ancaman kepada orang-orang yang enggan menunaikan zakat hartanya.

“Neraka itu juga memanggil dan menarik orang yang membelakangi serta berpaling (daripada kebenaran). Dan yang mengumpulkan harta kekayaan lalu menyimpannya (dengan tidak membayar zakatnya).” (al-Ma’arij: 17-18)

Kemudian, Allah SWT turut menegaskan bahawa inilah sikap sebahagian manusia dalam bab berharta, iaitu merasa bakhil dan berkeluh-kesah bahkan ada masanya enggan menunaikan amanah dan perintah agamanya.

Firman Allah SWT selanjutnya: “Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah (lagi bakhil dan kedekut). Apabila dia ditimpa kesusahan, dia sangat resah gelisah. Dan apabila ia beroleh kesenangan, dia sangat bakhil kedekut.” (al-Ma’arij: 19-21)

Lalu, hanya mereka yang tetap menjaga solatnya dan tetap menunaikan zakatnya sahaja yang dijamin selamat oleh Allah SWT: “Kecuali orang-orang yang mengerjakan solat, Iaitu mereka yang tetap mengerjakan solatnya, dan mereka (yang menentukan bahagian) pada harta-hartanya, menjadi hak yang termaklum, bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri (daripada meminta).” (al-Ma’arij: 22-24)

Sebenarnya, perasaan merasa mahu mengambil kembali harta zakat yang telah diberi itu merupakan manifestasi penyakit hati yang bersarang di dalam dada manusia. Itulah yang disebutkan oleh Allah SWT sebagai sifat bakhil atau kedekut. Walhal, hakikatnya harta itu bukan lagi harta mereka; ia adalah milik para asnaf zakat dan wajib diserahkan tanpa mengharapkan sebarang imbalan.

“Hak itu bukan merupakan hadiah atau sumbangan kerana kemurahan hati mereka (orang kaya), tetapi sudah merupakan hak orang tersebut (asnaf zakat). Justeru, penerima tidak boleh berasa rendah diri dan pemberi pula tidak boleh berasa lebih tinggi.” (Muhamad Uda Kasim, hal. 40)

Manakala, jika merujuk kepada keputusan Majlis Fatwa Negeri Selangor, telah pun diputuskan bahawa setiap sen zakat yang telah disalurkan kepada penerima, maka tidak lagi boleh dituntut kembali oleh pembayarnya, kerana wang atau harta yang telah diberikan itu telah pun diniatkan sebagai zakat dan ia tergantung kepada niat berkenaan, yang mana setiap yang telah dizakatkan tidak boleh dituntut kembali (rujuk Fatwa No. (75) dlm Mufti Sel 100-5, Jld 6, bertarikh 19 Oktober 2009).

Kesimpulannya, adalah ditegah bagi orang yang telah menyerahkan harta zakatnya untuk mengambil kembali pemberiannya atau pun mengungkit-ungkitkan kembali soal pemberiannya itu dengan maksud memperolehi penghormatan dan sebagainya. Ia adalah perintah Allah SWT yang wajib ditunaikan kepada lapan asnaf yang berhak ke atasnya apabila telah cukup segala syaratnya. Wallahua’lam.

Nota: Disediakan oleh Hamizul Abdul Hamid, Eksekutif Komunikasi Korporat, Lembaga Zakat Selangor (MAIS) dan sebarang persoalan zakat sila hantarkan kepada hamizul@e-zakat.com.my atau untuk maklumat lanjut sila layari www.e-zakat.com.my/.

Related Post

Leave a Reply