• Sun. Apr 11th, 2021

HAMIZUL ABDUL HAMID

Aku Budak Lenggong

ZAKAT URUSAN PEMERINTAH?

Byadmin

Feb 23, 2012

Soalan: Benarkah pendapat yang menyatakan zakat ini adalah urusan pemerintah? Apakah dalil-dalil yang menyokongnya? Harap penjelasan daripada pihak ustaz.

Jawapan: Terima kasih kerana bertanya. Memang ramai juga yang tidak memahami, bahawa zakat ini adalah ibadah yang amat erat perkaitannya dengan urusan pemerintahan. Jika dibandingkan dengan ibadah wajib dan rukun yang lain, solat, puasa dan haji misalnya, maka zakat adalah ibadah yang melibatkan kepentingan umum (maslahah ‘ammah).

Dalam istilah lain disebut ‘amalan ijtimaiyyah’, yang mana jika ia tidak dilakukan dengan sempurna, maka kesan buruknya akan menimpa orang lain, yakni asnaf yang lapan. Berbeza dengan solat, puasa dan haji, ia adalah ‘amalan fardhiyyah’, yang perlaksanaannya tidak melibatkan kepentingan umum umat Islam. Orang yang enggan bersolat dikira berdosa; namun jirannya yang kelaparan kerana tiada makanan tidak menanggung kesannya. Tetapi jika dia kaya dan enggan berzakat, maka ramai fakir miskin akan terus hidup melarat.

Allah SWT menjelaskan di dalam al-Quran, betapa orang-orang yang diberikan Allah kekuasaan di atas muka bumi ini, maka wajib ke atas mereka melaksanakan amanah kekuasaan itu, termasuklah memastikan zakat dilaksanakan dengan berkesan. Firman Allah SWT: “Iaitu orang-orang (umat Islam) yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi nescaya mereka mendirikan solat serta menunaikan zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar,” (al-Hajj: 41)

Ulama tafsir, misalnya Syeikh Abdullah Basmeih menyatakan, apa yang dimaksudkan dalam ayat di atas ialah, mereka yang telah diberikan kekuasaan itu (yakni khalifah atau pemerintah), hendaklah melaksanakan segala hukum-hakam dan syariat Allah SWT. Dalam hal ini, termasuklah memastikan ibadah dan urusan zakat dilaksanakan dengan sepenuhnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT. Maka, sudah jelas di sini bahawa pemerintah Islam wajib memastikan perlaksanaan zakat di dalam sistem pemerintahannya. Jika tidak, mereka termasuk dalam golongan yang mengingkari arahan Allah SWT.

Di samping itu, ada lagi ayat al-Quran yang menerangkan bahawa urusan mengelola zakat ini terletak di bahu pemerintah. Misalnya, di dalam ayat 103 surah at-Taubah, Allah SWT menegaskan: “Ambillah sebahagian daripada harta mereka (muzakki) sebagai sedekah (zakat),” dan juga ayat 60 surah yang sama: “Sesungguhnya sedekah (zakat) itu adalah untuk para fakir, miskin dan para amil…”

Menurut perbahasan ulama misalnya Imam ar-Razi dan Syeikh Dr. Yusuf al-Qaradawi, ia adalah pertunjuk jelas, bahawa hanya pihak pemerintah sahaja yang berhak melaksanakannya. Ini kerana, bukan sembarangan orang boleh mengambil harta orang lain, hanya pemerintah dengan peruntukan kuasa yang ada padanya sahajalah yang mampu melakukannya. Samalah dengan peruntukan kuasa-kuasa lain, yang mana tujuan akhirnya adalah demi menjamin masalahah ummah.

Mengulas lebih lanjut tentang ayat 103 dari surah at-Taubah di atas, Imam Ibn Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan, ayat ini merupakan satu arahan daripada Allah SWT agar Rasul-Nya, yakni Nabi Muhammad SAW mengutip zakat dalam kalangan umat Islam. Maka, nabi pun melaksanakan peruntukan kuasa yang telah diberikan oleh Allah SWT ini dengan mengutip zakat sebagaimana yang sepatutnya.
Imam Ibn Katsir turut menghuraikan, ayat ini juga dijadikan hujah oleh sebahagian umat Islam yang setelah kewafatan Rasulullah SAW telah enggan menyerahkan harta zakat mereka kepada Abu Bakar, dengan alasan hanya Rasulullah SAW sahaja yang berhak mengutip zakat daripada mereka.

Fahaman mereka ini telah ditentang keras oleh Abu Bakar r.a, bahkan baginda telah mengisytiharkan perang ke atas golongan ini dan mereka juga telah dikelompokkan bersama-sama golongan ar-Riddah, yakni orang-orang yang murtad (yakni bersama dengan golongan nabi-nabi palsu dan orang-orang yang telah mengisytiharkan diri mereka keluar daripada Islam).

Natijah daripada ketegasan Abu Bakar inilah, akhirnya golongan yang menolak zakat ini akhirnya kembali kepada Islam dan dapat menyelamatkan umat Islam dan Madinah daripada kekacauan (rujuk Terjemah Singkat Ibnu Katsier, Jilid IV, hal. 132-133). Peristiwa ini juga menjadi pertunjuk penting, bahawa zakat adalah amanah kepada pemerintah untuk memastikannya sentiasa terlaksana.
Bahkan, dalam usaha melestarikan arahan Allah SWT di dalam ayat 103 di atas, Nabi Muhammad SAW turut mewakilkan urusan kutipan zakat kepada para sahabatnya, yakni para amil. Di antara sahabat nabi yang terkenal sebagai amil zakat ialah Muadz bin Jabal, Umar Ibnul Lutbiah, Rawahah bin Abdullah al-Ansari dan Ubadah bin Somit (rujuk Yusuf al-Qaradawi, Institusi zakat: Peranan dan tanggungjawab, hal. 47-49).

Kepada mereka ini, Rasulullah SAW telah memberikan perincian tentang tugasan amil, seperti mana Nabi SAW pernah mengungkapkan kepada Muadz: “Ambillah kekayaan daripada kalangan penduduk Yaman dan agihkan kembali kepada golongan fakir dalam kalangan mereka,” (Hadis muttafaqun ‘alaih).

Dalam kesempatan lain, Nabi SAW turut memberi amaran kepada para amil lantikan baginda, betapa tugas mereka perlu dilaksanakan dengan penuh amanah, misalnya: “Sesiapa yang telah kami lantik sebagai amil zakat kemudian dia menyembunyikan sebatang jarum penjahit atau benda lain yang lebih berharga daripada (pengetahuan) kami, maka perbuatan itu merupakan satu pengkhianatan yang akan dituntut tanggungjawabnya pada hari kiamat,” (Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud).

Bahkan Dr. Yusuf al-Qaradawi di dalam kitabnya Hukum Zakat secara terang-terangan telah menukilkan, bahawa adalah menjadi kewajipan bagi pemerintah untuk menugaskan para pemungut zakat, yakni sesuai dengan saranan sunnah dan mestilah menepati dengan segala kriteria yang telah pun ditetapkan oleh syarak.

Kesimpulannya, zakat sama ada urusan kutipan dan agihannya, adalah sebahagian daripada urusan pemerintahan. Maka, menjadi satu kewajipan bagi pemerintah untuk berlaku adil dan penuh pertanggungjawaban dalam memikul amanah zakat ini. Seandainya mereka tidak adil dan cuai sehingga umat Islam yang memerlukan menderita, maka mereka dikira berdosa, sebagaimana pernah dinukilkan oleh Imam Abu Yusuf: “Wahai amirul mukminin, perintahkanlah para amil zakat untuk mengutip harta zakat dan bahagikannya kepada mereka yang berhak. Lakukanlah semua urusan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan para khalifah selepas baginda…orang yang memulakan satu tradisi yang buruk, maka dia berdosa dan ditimpakan pula dosa ke atasnya bagi orang-orang yang mengikuti perbuatannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun.” (rujuk Yusuf al-Qaradawi, Institusi zakat: Peranan dan tanggungjawab, hal. 52). Wallahua’lam.

Sebarang kemusykilan zakat sila emailkan kepada hamizul@e-zakat.com.my atau boleh juga melayari www.e-zakat.com.my dan http://blog.e-zakat.com.my untuk gelintaran lanjut.

Related Post

Leave a Reply